Friday, July 3, 2009

ಮತ್ತೆರಡು ಹೊಸ ಮುಖಗಳು !

2 comments:

ಧರಿತ್ರಿ said...

Gud One...
-ಧರಿತ್ರಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ said...

ನಿರಂಜನ ವಾನಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲೊ ಮಾರಾಯ, ಬಾಳಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಖಪುಟ, ವಾನಳ್ಳಿ ಅವರ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಾನೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ.